• bilgi@forumegitimk12.com

Forum Eğitim k12 nedir?

Projeler

FORUM EĞİTİM k12 NEDİR?

Daha mutlu ve başarılı öğrenciler, daha mutlu ve yüksek performanslı öğretmenler, daha mutlu ve başarılı yöneticiler ile daha mutlu ve huzurlu velilerden oluşan bir dünyadan bahsetmenin bir ütopya olmadığına inanıyoruz…

Forum Eğitim K12 buluşmalarında örgün eğitim alanında sürdürülebilirliğin bir çok farklı açıdan tartışılması, araştırmalardan elde edilen bulgularla mevcut durumun analiz edilmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve gelecek projeksiyonu için nitelikli verilerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliği ile 2019 yılından itibaren gerçekleştirilen forumlar sırasında öğretmen,öğrenci ve velilere yönelik uygulanan algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılmakta ve uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır.

>