• bilgi@forumegitimk12.com

Forum Eğitim k12

  • Forum Eğitim k12 Nedir?
  • Ne Zaman?
  • Niçin Forum Eğitim k12?
  • Araştırmalar
Forum Eğitim k12
Forum Eğitim k12 nedir?

SEGM ve Geleceği Paylaş İnisiyatifi iş birliği, ve CIFAL Istanbul, UNITAR desteğiyle örgün eğitim olgusunun disiplinler arası ele alınacağı Forum Eğitim k12'nin ilki 30 Kasım 2019'da, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenecektir.

Forumlar sırasında öğretmen ve velilere yönelik uygulanan algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılacak ve uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır.

Ne zaman? Kimler Katılabilir?

1.Forum Eğitim K12, 30 Kasım 2019'da İstanbul'da düzenlenecektir.

Katılımın ücretsiz olduğu Forum Eğitim K12'ye eğitim dünyasında yer alan tüm profesyoneller, veliler, alana ilgi duyan herkes katılım sağlayabilir.

Niçin Forum Eğitim K12?

Daha mutlu ve başarılı öğrenciler, daha mutlu ve yüksek performanslı öğretmenler, daha mutlu ve başarılı yöneticiler ile daha mutlu ve huzurlu velilerden oluşan bir dünyadan bahsetmenin bir ütopya olmadığına inanıyoruz.

Bunun yolu ise geçmişten öğrenilenlerin değerini bilmek, bunları bugün nasıl kullandığımızın farkında olmak ve ayrıca bilgi, birikim ve deneyimler ışığında geleceğe daha güçlü hazırlanmaktan geçiyor.

Araştırmalar

Forum Eğitim K12 buluşmalarında örgün eğitim alanında sürdürülebilirliğin bir çok farklı açıdan tartışılması, araştırmalardan elde edilen bulgularla mevcut durumun analiz edilmesi ve gelecek projeksiyonu için nitelikli verilerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır.