• bilgi@forumegitimk12.com

Forum Eğitim k12

  • Forum Eğitim k12 Nedir?
  • Ne Zaman?
  • Niçin Forum Eğitim k12?
  • Araştırmalar
Forum Eğitim k12
Forum Eğitim k12 nedir?

SEGM ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliğiyle örgün eğitim olgusunun disiplinler arası ele alınacağı Forum Eğitim k12'nin ikincisi Kasım 2021'de çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Forumlar sırasında, öğretmen ve velilere yönelik uygulanan algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılacak ve uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır.

Ne zaman? Kimler Katılabilir?

2.Forum Eğitim K12, Kasım 2021'de çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Katılımın ücretsiz olduğu Forum Eğitim K12'ye eğitim dünyasında yer alan tüm profesyoneller, veliler, alana ilgi duyan herkes katılım sağlayabilir.

Niçin Forum Eğitim K12?

SEGM ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliğiyle örgün eğitim olgusunun disiplinler arası ele alınacağı Forum Eğitim k12'nin ikincisi Kasım 2021'de çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Forumlar sırasında, öğretmen ve velilere yönelik uygulanan algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılacak ve uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır.

Araştırmalar

Forum Eğitim K12 buluşmalarında örgün eğitim alanında sürdürülebilirliğin bir çok farklı açıdan tartışılması, araştırmalardan elde edilen bulgularla mevcut durumun analiz edilmesi ve gelecek projeksiyonu için nitelikli verilerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır.