• bilgi@forumegitimk12.com

Forum Eğitim k12

  • Forum Eğitim k12 Nedir?
  • Ne Zaman?
  • Niçin Forum Eğitim k12?
  • Araştırmalar
Forum Eğitim k12
Forum Eğitim k12 nedir?

Daha mutlu ve başarılı öğrenciler, daha mutlu ve yüksek performanslı öğretmenler, daha mutlu ve başarılı yöneticiler ile daha mutlu ve huzurlu velilerden oluşan bir dünyadan bahsetmenin bir ütopya olmadığına inanıyoruz…

Forum Eğitim K12 buluşmalarında örgün eğitim alanında sürdürülebilirliğin bir çok farklı açıdan tartışılması, araştırmalardan elde edilen bulgularla mevcut durumun analiz edilmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve gelecek projeksiyonu için nitelikli verilerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliği ile 2019 yılından itibaren gerçekleştirilen forumlar sırasında öğretmen,öğrenci ve velilere yönelik uygulanan algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılmakta ve uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır.

Ne zaman?

• Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir Kalkınma Araştırması Anketi Haziran 2024 - Eylül 2024

• Odak Grup Görüşmeleri Eylül 2024

• Arama Toplantıları Eylül 2024

• FORUM EĞİTİM K12 Kasım 2024 - İzmir

Niçin Forum Eğitim K12?

● Eğitim alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve teşvik etmek,
● Eğitim sektörü için bilgi üretimi ve nitelikli veri sağlamak,
● Trendleri ve değişimleri belirlemek,
● İyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını teşvik etmek ve paylaşılmasını sağlamak,
● Eleştirel düşünce biçimlerini geliştirmek,
● Öğretmen ve yönetici yetkinliğini artırmak,
● Öğrenci başarını iyileştirmek,
● Eğitim sistemlerini geliştirmek,
● Politika ve karar alıcılara rehberlik etmek.

Forum Eğitim K12, bu hedefler doğrultusunda, eğitimde kaliteyi artırmak ve geleceğe yönelik güçlü adımlar atmak için tüm paydaşları bir araya getirerek, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlar. Bu şekilde, eğitimde sürdürülebilirliği ve başarıyı sağlamak için hep birlikte çalışırız.

Araştırmalar

Forum Eğitim K12 buluşmalarında örgün eğitim alanında sürdürülebilirliğin bir çok farklı açıdan tartışılması, araştırmalardan elde edilen bulgularla mevcut durumun analiz edilmesi ve gelecek projeksiyonu için nitelikli verilerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır.