• bilgi@forumegitimk12.com

Biz'den Haberler

img

Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir Kalkınmaya Bakış Anketi Yayında!

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliği ile 2019 yılından itibaren gerçekleştirilen Forum Eğitim K12’nin 2024 hazırlıkları başladı. İki yılda bir düzenlenen bu forumlarda, öğretmen ve velilere yönelik algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılmakta ve uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır.

2024 yılı sonbaharında gerçekleştirilmesi planlanan Forum Eğitim K12’de, Yaşar Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanan “Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir Kalkınmaya Bakış” araştırmasının sonuçları paylaşılacaktır. Bu araştırma, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilecek çalışmalara ve forumlara temel oluşturmayı ve eğitim sektörüne nitelikli veri sağlamayı hedeflemektedir.

Forum Eğitim K12, eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak ve teşvik etmek amacıyla, eğitim sektörü için bilgi üretimi ve nitelikli veri sağlamanın yanı sıra, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını, öğretmen ve yönetici yetkinliğinin artırılmasını ve öğrenci başarısının iyileştirilmesini hedefleyen önemli bir platformdur.

>