• bilgi@forumegitimk12.com

Ankete Katılın

Projeler

ANKETE KATILIN

Değerli Katılımcı,

Bu çalışma, "Sürdürülebilir Kalkınma" kavramı hakkındaki düşüncelerinizi ve farkındalık düzeyinizi öğrenmek amacıyla Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi (GP) iş birliğiyle hazırlanmıştır. Uygulanacak anket soruları Yaşar Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanmış olup; veriler sadece bilimsel amaçla kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilecek çalışmalara ve forumlara temel oluşturması ve eğitim sektörüne nitelikli veri sağlanması hedeflenmektedir.

Katılımınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

*Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz. Çalışmayı yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onam verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacaktır.

Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir
Kalkınmaya Bakış Anketi
>