• bilgi@forumegitimk12.com

Araştırma Raporları

Projeler

ARAŞTIRMA RAPORLARI

“Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir Kalkınmaya Bakış” araştırması sonrası gerçekleştirilecek değerlendirme sonrası tespit edilen sonuçlara göre “sürdürülebilir kalkınma” kavramının eğitim süreçlerinde ve eğitim kurumlarında daha fazla yer almasına yönelik önerilerin yer aldığı araştırma sonuç raporu yayınlanacaktır.

Araştırma Raporu 2019 Araştırma Raporu 2022
>