• bilgi@forumegitimk12.com

Araştırmalar

Forum Eğitim.k12 Araştırmaları

Bu raporlar, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi (GP) iş birliğiyle; eğitim sektörüne nitelikli veri sağlamak ve sektörün gelişim alanları ile veli ve öğretmenlerin okullarla ilgili tercih ve algılarının tespit edilmesi amacıyla yürütülen araştırma bulguları doğrultusunda hazırlanmıştır.

case

Öğretmen Algısı Anketi

Anket Sonuçları: 30 Kasım 2019

Rapor için tıklayınız
case

Velilerin Okul
Tercihleri Anketi

Anket Sonuçları: 30 Kasım 2019

Rapor için tıklayınız