• bilgi@forumegitimk12.com

Hakkımızda

FORUM EĞİTİM k12 NEDİR?

SEGM ve Geleceği Paylaş İnisiyatifi iş birliği, ve CIFAL Istanbul, UNITAR desteğiyle örgün eğitim olgusunun disiplinler arası ele alınacağı Forum Eğitim k12'nin ilki 30 Kasım 2019'da, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenecektir.

Forumlar sırasında öğretmen ve velilere yönelik uygulanan algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılacak ve uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır.


FORUM EĞİTİM k12
NE ZAMAN? KİMLER KATILABİLİR?

SEGM ve Geleceği Paylaş İnisiyatifi iş birliği, ve CIFAL Istanbul, UNITAR desteğiyle örgün eğitim olgusunun disiplinler arası ele alınacağı Forum Eğitim k12'nin ilki 30 Kasım 2019'da, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenecektir.


NİÇİN FORUM EĞİTİM k12?

Daha mutlu ve başarılı öğrenciler, daha mutlu ve yüksek performanslı öğretmenler, daha mutlu ve başarılı yöneticiler ile daha mutlu ve huzurlu velilerden oluşan bir dünyadan bahsetmenin bir ütopya olmadığına inanıyoruz.

Forum Eğitim K12 buluşmalarında örgün eğitim alanında sürdürülebilirliğin bir çok farklı açıdan tartışılması, araştırmalardan elde edilen bulgularla mevcut durumun analiz edilmesi ve gelecek projeksiyonu için nitelikli verilerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır.

>